มาตรฐานความปลอดภัยด้านความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม

หมวดหมู่: บทความ
มาตรฐานความปลอดภัยด้านความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม
1) สภาพความร้อนในโรงงาน : ไม่ควรปล่อยให้อุณหภูมิภายในโรงงานสูงเกินไป จนส่งผลให้ลูกจ้างมีอุณหภูมิในร่างกายสูงเกิน 38 องศาเซลเซียส หากลูกจ้างมีอุณหภูมิในร่างกายสูงเกินจากค่านี้ เป็นไปได้ว่าโรงงานนั้นมีระบบการจัดการที่ไม่ได้มาตรฐานด้านความร้อน ซึ่งควรได้รับการแก้ไข
2) เครื่องมือและมาตรการ : ควรจัดเตรียมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ป้องกันความร้อนให้กับลูกจ้างอย่างเหมาะสม และควรมีมาตรการจัดการกับความร้อนอย่างทันท่วงที หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้อุณหภูมิภายในโรงงานสูง จนส่งผลให้อุณหภูมิภายในร่างกายของลูกจ้างสูงเกิน 38 องศาเซลเซียส
3) การพักเมื่ออุณหภูมิร่างกายสูง : หากภายในโรงงานเกิดสถานการณ์ที่ทำให้อุณหภูมิร่างกายของลูกจ้างสูงเกิน 38 องศาเซลเซียส จะต้องมีการหยุดพักชั่วคราว เพื่อให้ร่างกายมีการปรับตัวจนกว่าอุณหภูมิในร่างกายจะกลับสู่ภาวะปกติ
4) การแจ้งเตือนสำคัญ : ควรมีการปิดประกาศแจ้งเตือนในจุดที่มีความร้อนสูงจนเสี่ยงอันตรายให้ครบทุกจุด เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกจ้างเข้าใกล้บริเวณนั้น หรือถ้าหากมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริเวณนั้น ก็จะได้กระทำการอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
5) มาตรการเพื่อความปลอดภัย : สำหรับลูกจ้างที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 45 องศาเซลเซียส ทางโรงงานควรกำหนดมาตรการอย่างชัดเจน ให้มีการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัย อาทิ การแต่งกายรัดให้กุม การสวมหมวกนิรภัย การสวมหน้ากากกันความร้อน และอื่น ๆ ตลอดระยะเวลาการทำงาน
.
RUNN VENTILATOR เป็นอุปกรณ์ระบายอากาศที่ใช้การไหลเวียนของลมตามธรรมชาติโดยไม่พึ่งพาพลังงานไฟฟ้า เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาอาคารที่มีความร้อนสูง (High heat) โดยประกอบขึ้นเป็นชุดปล่องที่มีความยาวขนานไปตามลอนหลังคา
คุณสมบัติ
● สามารถติดตั้งได้กับหลังคาทุกรูปแบบ ทั้งแบบทรงจั่วและทรงโค้ง
● ดีไซน์ที่ทันสมัยกลมกลืนกับตัวอาคาร สามารถเลือกเฉดสีได้ตามความต้องการ
● โครงสร้างผลิตจากเหล็กกล้ากำลังสูง ชุปกัลวาไนท์ มีความแข็งแรง ทนทานมาเป็นสนิม
● หมดปัญหาการรั่วซึม ด้วยการออกแบบให้เข้ากับลักษณะการใช้งานของอาคารแต่ละประเภท
.
ช่วยแก้ปัญหาความร้อนสะสมของอาคารได้อย่างถูกจุด!
.
 
  
 
 

05 สิงหาคม 2564

ผู้ชม 64 ครั้ง

Engine by shopup.com